นโยบายความเป็นส่วนตัว

Morlive (“เรา”) เป็นแพลตฟอร์มการไลฟ์สดเพื่อธุรกิจการค้าของคุณ(“คุณ”, “ผู้ใช้” หมายถึงใครก็ได้ตั้งแต่ผู้เข้าชม ผู้ใช้ เจ้าของร้านค้า หรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาใช้ระบบบริการ) สามารถ เข้าชม แสดงความเห็น ซื้อ สินค้า/บริการในแพลตฟอร์ม เราเข้าใจและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของคุณ และตั้งใจที่จะปกป้องสิทธิเหล่านี้ของคุณอย่างถึงที่สุดระหว่างที่คุณใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นี้จะกล่าวถึงข้อมูลต่างๆที่เราจะเก็บจากคุณ เก็บอย่างไร และใช้อย่างไร การใช้ระบบบริการของคุณเป็นการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ และขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามที่กล่าวเอาไว้บนข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อมูลที่เราเก็บ

 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่จำเป็นต่อการสมัครและใช้บริการบนระบบบริการ
 • เนื้อหาต่างๆ รวมไปถึงและไม่จำกัดเพียง ความเห็น แชร์ และ/หรือ ข้อความ (รวมเป็น “เนื้อหา”) ที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการ
 • ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจ่าย หรือถอนเงิน
 • หากคุณเลือกที่จะระบุตัวคุณผ่านแอคเค้าอื่นๆนอกเหนือจากของระบบบริการ เราจะเก็บข้อมูลของแอคเค้าเหล่านั้นเอาไว้
 • เราเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อช่วยเราในการพัฒนาระบบในภายภาคหน้า เราเก็บข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเครื่องของคุณ หรือระบบบริการของเรา รวมไปถึง และไม่จำกัดเพียงหน้าที่เข้าชม ลิงค์ที่กดชม
 • เซิฟเวอร์ของเรา มีการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆที่ประกอบไปด้วย Internet Protocol address (“IP”) จากเครื่องของคุณ และ request ของเครื่องของคุณต่อเซิฟเวอร์ของเรา ที่สามารถประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียงชนิดของ web browser URL ที่เรียกขอ และ/หรือเวลา
 • ระหว่างที่คุณใช้ระบบบริการ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ คุกกี้ หรือเทคโนโลยีคล้ายคุกกี้ในการเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณในการพัฒนา หรือส่งเสริมการใช้บริการระบบบริการของเรา
 • เราใช้ข้อมูลของคุณทำอะไร

  นอกเหนือจากการใช้งานข้อมูลของคุณที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ระบุสำหรับระบบบริการ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการ:

 • พัฒนาประสบการณ์การใช้งานระบบบริการ
 • ปรับแต่งระบบบริการให้เข้ากับคุณ
 • แนะนำผลงานของคุณบนเว็บไซท์อื่นๆนอกเหนือเว็บไซท์
 • วิเคราะห์เชิงสถิติสำหรับพัฒนา แก้ไข ทดสอบ และปรับปรุงสินค้าปัจจุบัน และสินค้าใหม่
 • ข้อมูลสาธารณะ

  ระหว่างที่คุณใช้ระบบบริการ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ username ของคุณบนระบบบริการในการเชื่อมคุณกับเนื้อหา และผลงานต่างๆที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการ ซึ่งมีสิทธิ์ทำให้ผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นสามารถค้นหาข้อมูลคุณผ่านระบบบริการ หรือเว็บไซท์อื่นๆได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถประกอบไปด้วย e-mail username และเนื้อหาอื่นๆที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการ เรามีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณต่อบุคคลอื่นๆที่จำเป็นต่อการทำให้สิ่งที่คุณต้องการบนระบบบริการของเราสำเร็จ บุคคลเหล่านี้ประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียง ผู้ผลิต ผู้ส่ง และ/หรือลูกค้าปัจจุบันและอนาคต เรามีสิทธิ์ที่จะส่ง e-mail ไปหาคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการของเรา ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมได้